Navigácia II

 • MATURITA ´17 - ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA

  v dňoch 14.-16.03.2017 prebehne v Gymnáziu sv. Jána Bosca a SOŠ sv. Jána Bosca písomná maturitná skúška – EČ a PFIČ. V súvislosti s plynulým a pokojným priebehom MS riaditeľ školy upravuje organizáciu vyučovania nasledovne:

  UT 14.03.´17 (SJL) – Riaditeľské voľno pre triedy: Sexta; Septima; III. AG; I. ATLIII. ATL. Ostatné triedy sa vyučujú podľa platného rozvrhu hodín.

  ST 15.03.´17 (CJ) – Riaditeľské voľno pre triedy: PrímaKvinta; I. AGII. AG. Triedy SOŠ TL majú v tento deň technické blokové vyučovanie. Triedy gymnázia sa vyučujú podľa modifikovaného rozvrhu hodín.

  ŠT 16.03.´17 (MAT) – Riaditeľské voľno majú študenti maturitného ročníka. Trieda I. ATL sa v tento deň vyučuje s triedami Kvinta a I. AG (okrem odborných predmetov). Ostatní žiaci sa vyučujú podľa modifikovaného rozvrhu hodín.

  Žiaci boli odhlásení zo stravy prostredníctvom svojich TU. Žiadame všetkých žiakov (príp. verejnosť, ktorá sa bude počas konania maturitných skúšok pohybovať v budovách školy) o rešpektovanie pokynov vyučujúcich a dozoru tak, aby žiadnym spôsobom nebol narušovaný priebeh maturitných skúšok a boli zachované objektívne podmienky (ticho) pre prácu maturujúcich študentov. Ďakujeme za pochopenie

  Mgr. Ľuboš Valt – riaditeľ školy

 • LYŽIARSKY VÝCVIK

  Lyziarsky vycvikAj v aktuálnom školskom roku poriadme Lyžiarsky výchovno - výcvikový kurz (LVVK)  pre žiakov tried Sekunda & Kvinta & I. AG a I. ATL Gymnázia sv. Jána Bosca a SOŠ sv. Jána Bosca. LVVK sa uskutoční v dňoch 12.02. - 17.02.2017 na Donovaloch. Viac informácii v propozíciach LVVK.

   

   

   

  PROPOZÍCIE LVVK

  Termín: 12.02.2017 - 17.02.2017

  Miesto: Donovaly - Hotel Vesel

  Vedúca kurzu: Mgr. Eva HANULIAKOVÁ

  Inštrukturi: Mgr. Iveta MACHCINÍKOVÁ, PaedDr. Mgr. Marek MICHALENKO SDB

  Zraz: 13:00 v Trenčianskej Teplej

  Odchod: 12.02.2017 o 13:33 hod.

  Príchod: 17.02.2017 o 16:30 hod.

  Stravovanie: v ubytovacom zariadení - plná penzia s nápojmi (začíname večerou)

  Výcvik: zabezpečený kvalifikovanými inštruktormi z radov ped. pracovníkov

  Zdravotné zabezpečenie: zdravotník, ktorý sa zúčastňuje LVVK

  Zapožičanie výstroja na celý pobyt aj s prilbou cca 40€ max. 45€. Peniaze treba priniesť so sebou.

  NA LVVK TREBA ZOBRAŤ

  Lyže a lyžiarske palice - zopnuté dohromady (príp. snowboard), lyžiarske topánky, lyžiarske okuliare;

  Lyžiarska prilba je povinná. Čapicu 1ks, 2 páry rukavíc, lyžiarske oblečenie;

  Termo bielizeň, viac párov hrubých a tenkých ponožiek;

  Nočnú a spodnú bielizeň, oblečenie na voľný čas, prezuvky do chaty;

  Hygienicke, osobné potreby, krém na tvár a pery;

  Lieky proti bolesti hrdla, vitamíny, elestický obväz, niekoľko kúskov rýchloobväzov, o ostatných liekoch (aj pravidelne užívaných informovať zdravotníka);

  Spoločenské hry, poznámkový blok, ceruzku;

  Tablety, notebooky - len na vlastné riziko (za stratu, alebo poškodenie škola nezodpovedá);

  Primerané vreckové;

  Potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia podpísané rodičmi;

  Preukaz poistenca, občiansky preukaz (kto už má), ev. pas;

  UPOZORNENIE

  Kto sa nebude môcť zúčastniť LVVK pre vážnu príčinu (choroba, vážne rodinné problémy) predloží vedúcemu kurzu lekárske, alebo iné hodnoverné potvrdenie pred odchodom na kurz

  Lyžiarska výstroj musí zodpovedať bezpečnostným prdpisom, funkčnosť viazania na lyžiarku je nutné nastaviť doma!

  Na LVVK platí vnútorný poriadok školy. Počas výuky, kultúrneho programu, omše a v čase nočného kľudu je zakázané používať mobilné telefóny a iné elektronické zariadenia. Pri závažnom porušení poriadku (alkohol, omamné látky, drogy, fajčenie, šikana...) bude žiak z kurzu vylúčený a rodičia si ho musia na vlastné náklady zobrať z kurzu.

  Žiak zodpovedá za škody (finančné a právne) vzniknuté vzniknuté jeho zavinením v ubytovacom zariadení, v autobuse a na svahu

  Pri odchode autobusu rodičia podpíšu, že boli poučení o pokynoch LVVK

  Kto nemá kartičku na vlak, musí si ju urýchlene vybaviť.

 • POLROČNÉ PRÁZDNINY

  Polrocne prazdninyPolročné prázdniny budú 03. februára 2017 (piatok). Nástup do školy je 06. februára 2017 (pondelok).

 • VYSTÚPENIE ILUZIONISTU V PANOREXE

  Vystupenie kuzelnika a iluzionistuVedeli ste, že don Bosco - patrón našej školy (svätý komediant, Boží kaukliar, akrobat, kúzelník, spisovateľ, divadelník, no najmä Boží muž viery a dôvery, otec opustených…) už v jedenástich rokoch robil kaukliarske kúsky, salto mortale, chodil na rukách, skákal, tancoval na lane…? Každé sviatočné popoludnie sa konalo predstavenie. V Becchi je lúka s niekoľkými stromami. Stála tam aj silná zimná hruška. O túto hrušku priviazal lano, natiahol ho a…

  Aj preto v deň polročnej klasifikácie - 31. januára 2017 (utorok) sme pre všetkých žiakov školy - ako odmenu za ich polročnú školskú prácu zabezpečili vystúpenie profesionálneho kúzelníkailuzionistu Petra Šestáka, ktorý ponúkne show plnú kúziel, ilúzií a interaktívnej zábavy. Veríme, že jeho milé, veselé a zároveň tajomné vystúpenie sa bude páčiť (a splní všetky očakávania) a už teraz sa všetci naňho tešíme...

 • DON BOSCO DAY

  DonBoscoDayAj v tomto roku bude mať posledný deň vyučovania v 1. polroku slávnostný nádych. Prebehne už tradičný DonBoscoDay. Do školy prichádzame ako zvyčajne na 1. vyučovaciu hodinu. O 07:45 sa pod vedením TU sa presunenieme do farského kostola sv. Jozefa Robotníka v Novej Dubnici, kde bude o 08:00 hod. Slávnostná svätá omša. Po jej skončení - teda cca o 08:45 hod. začne Akadémia k patrónovi školy - Sv. Jánovi Boscovi. Po jej skončení sa presúvame do priestorov školy. O 10:00 pokračujeme v aktivite DonBoscoDay, tentokrát programom v kine Panorex, do kt. sa presuneniete opäť s TU. Po skončení vystúpenia ideme do školy, kde vám v triedach učitelia rozdajú výpisy z klasifikácie. V dnešný deň končíme o 12:00.

 • SALEZIÁNSKY TUTORING

  Saleziansky tutoringDon Marek MICHALENKO SDB, duchovný správca školy oznamuje všetkým žiakom gymnázia, že aj v roku 2017 bude pokračovať v saleziánskom duchovnom tutoringu. Spravidla každú stredu a piatok počas 3. - 4. vyuč. hodiny v kabinete výchovného poradenstva môžu žiaci navštíviť duchovného správcu školy. V tomto čase je možné viesť individuálne duchovné rozhovory, duchovné sprevádzanie, poradenstvo v oblasti duchovného života. Bude tiež možné pristúpiť ku sviatosti zmierenia. Po dohode je možné aj stretnutie v inom termíne.

 • DUCHOVNÁ OBNOVA | Septima & III. AG & IV. AG

  Duchovna obnovaV utorok 17.01.2017 sa uskutoční Duchovná obnova žiakov našej školy - trieda Septima, III. AG, III. ATL, IV. AG a IV. ATL. Duchovná obnova prebehne v Saleziánskom oratóriu v Novej Dubnici. Po skončení 1. vyuč. hod. sa žiaci tried Septima, III. AG a III. ATL spolu s TU (DAN & ASC) presunú do oratka. Počas 2. a 3. vyuč. hodiny budú prebiehať tématické aktivity žiakov pod vedením dona Mareka. Po skončení 3. vyuč. hod. sa žiaci tried IV. AG a IV. ATL spolu s TU (WIN) presunú do oratka. Počas 4. vyuč. hodiny budú žiaci sláviť spoločnú sv. omšu. Po skončení sv. omše duchovná obnova končí pre rannú skupinu a žiaci sa presunú pod vedením TU do školy, kde pokračujú vo vyučovaní podľa riadneho rozvrhu hodín. Skupina obedná pokračuje v tematických aktivitách duchovnej obnovy. Po ich ukončení sa žiaci se presunú spolu s TU do školy a ďalej pokračujú podľa platného rozvrhu hodín pre tento deň.

 • TRADIČNÝ FAŠIANGOVÝ RODIČOVSKÝ PLES

  Tradicny fasiangovy rodicovský plesSpojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici a Združenie rodičov pri Spojenej škole sv. Jána Bosca srdečne pozývajú rodičov, priaznivcov, absolventov a všetku "zábavy chtivú" verejnosť na Tradičný fašiangový rodičovský ples - jediný v meste Nová Dubnica - ktorý sa uskutoční v piatok 27.01.2017 v priestoroch Spojenej školy sv. Jána Bosca. Cena vstupenky je 15,-€ za pár. Do tanca hrá hudobná skupina GAMA. O občerstvenie je postarané (nápoje, kapustnica...). Čaká na vás bohatá tombola. Termín nahlásenia a zakúpenia vstupeniek je do 26.01.2017 u triednych vyučujúcich, a na sekretariáte školy. Vstupenky sú zlosované v tombole.

  Srdečne vás pozývajú členovia Združenia rodičov školy, vedenie a zamestnanci Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici.

  Bližšie informácie na tel. čísle: 042/4432383

 • TRIEDNE RODIČOVSKÉ STRETNUTIA

  Triedne rodicovske stretnutia Oznamujeme rodičom žiakov školy, že utorok - 17.01.2017 - v čase od 15:30 do 17:00 sa uskutočnia pedagogické konzultácie a triedne stretnutia rodičov s TU. 

 • TROJKRÁĽOVA POSVIACKA ŠKOLY

  Trojkralova posviacka skoly V stredu 11.01.2017 v čase od 09:00 hod. duchovný správca školy - don Marek, ako každoročne posvätí priestory našej školy.

 • ŽIVÝ BETLEHEM V ŠKOLE

  Zivy Betlehem 2016V Spojenej škole sv. Jána Bosca sme v adventnom období po prvýkrát pre širokú verejnosť usporiadali podujatie Živý Betlehem. Všetkých, ktorí prišli, priťahovali nielen krásne vianočné koledy v podaní našich škôlkarov, školského zboru Bambini di Bosco, ako i bývalých absolventov školy – Ing. Juraja Horta a Mgr. Ivetky Šedíkovej, ale najmä Svätá rodinamalým Ježišom v jasliach. Živé zvieratká (a bolo ich neúrekom) rozžiarili detské očká a vykúzlili nejeden úsmev. Mnohí využili možnosť obohatiť rodinné albumy o unikátne fotografie s Ježiškom, Máriou a Jozefom.

  Prítomných zaujal nielen bohatý program, ale teší nás, že navštívili aj predajné miesta, kde sme za pomoci šikovných rodičov, učiteľov, ale i samotných detí predávali prekrásne výrobky a chutné koláčiky. Zisk z predaja bude slúžiť na financovanie akcií a aktivít žiakov, nákup pomôcok...  

  Veríme, že každý si prišiel na svoje. Deti si pomaškrtili na sladkostiach s teplým čajom, dospelí na chlebe s cibuľou a vianočnom punči.

  A nám všetkým, ktorí sme organizovali toto podujatie ostáva len konštatovať – vynaložená námaha a úsilie sa vyplatilo. O rok sa veríme, tešíme opäť a budeme môcť povedať, že Živý Betlehem sa v našej škole stane tradíciou.

  Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri tejto nádhernej akcii. Neradi by sme na niekoho zabudli, pretože ľudí, ktorí sa hocijakým spôsobom zapojili, bolo veľa. Preto všetkým Bohu známym dobrodincom, účastníkom, našim zamestnancom, žiakom školy a ich rodinám, priaznivcom, podporovateľom prajeme milostiplné a požehnané vianočné sviatky!

  Vďaka za priazeň!

 • PF 2017

  PF 2017 Ďakujeme Vám za priazeň a podporu v uplynulom roku pre naše gymnázium, ktoré dáva študentom možnosť vyniknúť. Želáme veľa úspechov v roku 2017 a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

  Gymnázium sv. Jána Bosca

 • SV. MIKULÁŠ V ŠKOLE

  Mikulas v skoleKaždý rok je mesiac december výnimočným pre každé dieťa. Nielen, že je adventný čas, ale prichádza Mikuláš, ktorý ani tento rok nezabudne na našu školu. Ku nám zavíta v utorok 6. decembra. Tak, ako každoročne, aj v tento deň bude fungovať "Mikulášska pošta" - ktorá bude obdareným žiakom doručovaná prostredníctvom tradičných mikulášskych poslov. Myšlienka akcie je jasná: potešiť žiakov alebo ľudí, ktorých máte radi - milým pozdravom so sladkým prekvapením. Svoj darček pevne zaviažte, aby sa obsah nerozsypal; označte menom a priezviskom toho, koho ním chcete potešiť a vložte do pripraveného koša pri zborovni.


  Prajeme všetkým veľa zábavy!

   

 • ADVENT 2016

  Advent„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium!“

  Adventný kalendár s evanjeliovou výzvou, na dverách tried nášho gymnázia, nás počas dní Adventu prevedie naprieč zemeguľou. Spoznáme činnosť dvadsiatich konkrétnych osôb a organizácii, ktoré realizujú Kristov misijný príkaz. Pri spoznávaní ich činnosti sa naši študenti dozvedia, aké rôzne formy môže mať ohlasovanie evanjelia. Konečným cieľom adventného putovania bude Betlehem - miesto narodenia Pána Ježiša.


   

  Advent (lat. adventus = príchod, prichádzať) - je prípravným obdobím na slávenie Narodenia Pána, ale je aj obdobím, keď sa pripravujeme na Pánov druhý príchod (ten bude pre nás buď na konci nášho života, alebo na konci sveta) V čom spočíva príprava
  príprava srdca – očistenie od hriechov
  zdokonaľovanie sa v poznaní Božieho Slova a spolupráce s Bohom.
  Trvanie adventného obdobia
  Začína 1. adventnou nedeľou a končí na Štedrý deň popoludní. Advent má 4. adventné nedele, ktoré idú po sebe pred sviatkom Narodenia Pána (25.12.)
  Symbol - adventný veniec
  Liturgická farba - fialová

   

   

 • VÝLETY NASLEPO

  Vylety naslepoSelassie je mladý muž, ktorý chce mladým otvoriť oči, zmeniť ich pohľad na život. Vyrába videá s vysokou sledovanosťou, zverejňuje ich na youtube.com. Pre mnohých z nich vzorom a jeho snahou je odbúrať predsudky a nesúdiť ostatných podľa toho, ako vyzerajú, alebo kde žijú. Nedávno urobil významný počin – nakrútil tri videá s názvom „Výlety naslepo“, (výlet do rómskej osady, utečeneckého tábora a koncentračného tábora) ktorými sa rozhodol bojovať proti predsudkom. Žiaci našej školy sa v pondelok 28. novembra zúčastnili na besede s týmto mladým mužom. Jeho silný odkaz, ako aj svedectvo Azima, ktorý bol nútený z vlastnej krajiny utiecť pred vojnou v nás všetkých zanechalo


  nezmazateľnú stopu. Ďakujeme všetkým, vďaka ktorým sme sa na tejto pútavej, emotívnej a hlavne poučnej besede mohli zúčastniť. Po jej skončení došlo aj k selfie a Selassie trpezlivo podpisoval mladým podpiskarty.

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  Den otvorenych dveriRiaditeľstvo Gymnázia sv. Jána Bosca a SOŠ sv. Jána Bosca - technického lýcea so zameraním na IKT oznamuje žiakom 9. ročníka a rodičom, že v piatok 09.12.2016 bude v škole prebehne DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. V rámci tohto dňa bude možnosť nazrieť na vyučovacie hodiny, pozrieť si vybavenie školy a atmosféru na vyučovaní od 09:00 do 13:00 hod. Do 17:00 bude možnosť stretnúť sa s vedením školy.
  Informácie sa budú týkať štúdia:
  v GYMNÁZIU (všeobecno - vzdelávecie zameranie)
  v SOŠ v odbore Technické lýceum so zameraním na informačné technológie a elektrotechniku (vhodné aj pre dievčatá)  V obidvoch prípadoch poskytneme informácie:
  o predmetoch, ktoré sa študujú, o požiadavkách na predpoklady žiaka, o ich uplatnení na vysokých školách (po gymnáziu aj SOŠ) resp. v technologických podnikoch (po SOŠ);
  o mimoškolských aktivitách;
  o výchovnom programe školy;
  o podmienkach prijímacieho konania a iné.
  Počet žiakov, ktorých môžme prijať je obmedzený, preto je pre žiakov prospešné nenechávať si výber školy tohto typu až do druhého kola prijímacích skúšok.
  Žiakom zúčastneným na DOD vystavíme potvrdenie našej školy o účasti.

 • OSEMROČNÉ GYMNÁZIUM V ČELE REBRÍČKA

 • DEŇ BOJA ZA SLOBODU OČAMI NAŠICH ŠTUDENTOV

 • Z NAŠEJ ŠKOLY DO VESMÍRU

 • DÔLEŽITÉ TERMÍNY V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

  Skolske kalendariumŠkolský rok sa začína 01.09.2017. Školské vyučovanie sa začína 04.09.2017 (pondelok). Školské vyučovanie v I. polroku školského roka sa končí 31. 01.2018 (streda). Školské vyučovanie v II. polroku sa začína 01.02.2018 (štvrtok) a končí sa 29.06.2018 (piatok).

  V školskom roku 2017/2018 bude v období školského vyučovania spolu 188 vyučovacích dní, 43 sobôt a nedieľ, 24 dní školských prázdnin (z ktorých 5 dní pripadne na sviatky) a ďalších 5 voľných dní sviatkov. Obdobie  letných školských prázdnin bude trvať 63 dní.

  MATURITA´18

  a PFIČ z predmetov SJL a CUJ sa bude konať v dňoch 13. - 14.03.2018 (utorok & streda).

   z predmetu MAT sa bude konať dňa 15.03.2018 (štvrtok).

  V dňoch 10. - 13.04.2018 sa bude koanť náhradný termín EČ PFIČ.

  Dňa 18.04.2018 sa bude konať praktická časť odbornej zložky MS (PČOZ) - týka sa SOŠ - technického lýcea.

  V dňoch 28.05 - 01.06.2018 sa v podmienkach školy uskutoční ústna forma internej časti MS (ÚFIČ) a teoretická časť odbornej zložky MS (TČOZ).

  09/2018 - náhradný a opravný termín ÚFIČ a PČOZ

  PRIJÍMACIE SKÚŠKY - do 31.03.2018 RŠ zverejní kritéria prijatia. Do 10.04.2018 podáva zákonný zástupca žiaka riaditeľovi ZŠ prihlášku na štúdium. 14.05.2018 (pondelok) 1. kolo - 1. termín prijímacích skúšok (8GYM & 4GYM & SOŠ - technické lýceum). 17.05.2018 (štvrtok) 1. kolo - 2. termín prijímacíh skúšok (8GYM & 4GYM & SOŠ - technické lýceum). 06.06.2018 - zverejnenie prípadného 2. kola prijímacích skúšok. 19.06.2018 (utorok) 2. kolo prijímacích skúšok.

  Termíny školských prázdnin v školskom roku 2017/2018

    Prázdniny

  Posl. deň vyuč. pred začiatkom prázdnin

  Termín   prázdnin

  Zač. vyučovania po prázdninách

    jesenné

  27.10.2017 (piatok) 

  30.10.–31.10.2017

  02.11.2017   (štvrtok) 

    vianočné

  22.12.2017 (piatok) 

  23.12.2017–05.01.2018

  08.01.2018 (pondelok)

    polročné

  01.02.2018  (štvrtok)

  02.02.2018 (piatok) 

  05.02.2018  (pondelok) 

   jarné 

  Banskobystrický, Žilinský,Trenčiansky 

  16.02.2018 (piatok)

  19.02. – 23.02.2018

  26.02.2018 (pondelok) 

  Košický, Prešovský 

  23.02.2018 (piatok) 

  26.02. – 02.03.2018 

  05.03.2018 (pondelok)

   Bratislavský, Nitriansky,
   Trnavský

  02.03.2018 (piatok)

  05.03. – 09.03.2018

  12.03.2018 (pondelok) 

    veľkonočné

  28.03.2018  (streda)

  29.03. – 03.04.2018

  04.04.2018 (streda)

    letné

  29.06.2018  (piatok)

  02.07. – 31.08.2018 

  03.09.2018 (pondelok) 

strana:

Kým nezažiješ, nepochopíš!

Kontakt

 • Gymnázium sv. Jána Bosca ako org. zl. Spojenej školy sv. Jána Bosca
  Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica
 • +421 42 4432383
  +421 42 2028923

Novinky