Navigácia II

Prijímacie konanie

Podmienky prijatia G8 a G4

Kritériá prijatia na štúdium na našom gymnáziu (do 4-ročnej alebo 8-ročnej formy štúdia) nájdete po kliknutí na tento odkaz: https://ssnd.edupage.org/text16/?

Kým nezažiješ, nepochopíš!

Kontakt

  • Gymnázium sv. Jána Bosca ako org. zl. Spojenej školy sv. Jána Bosca
    Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica
  • +421 42 4432383
    +421 42 2028923

Novinky