NOVINKY

 • Vedúca školskej jedálne oznamuje že strava pre žiakov základnej školy a gymnázia sa bude vydávať od utorka 5.septembra 2017.

  Pre žiakov materskej školy sa strava podáva od pondelka 4. septembra 2017.

  Strava bude vydaná iba stravníkom, ktorí uhradili mesačnú platbu /viď. odkaz v menu na  školskú jedáleň/.

 • Blaznivy tyzdenAko každoročne, aj tento rok sme si pripravili už tradičnú aprílovú aktivitu - BLÁZNIVÝ TÝŽDEŇ 2017. Tematické zameranie bude v tomto školskom roku nasledovné:

 • Exallievske stipendiumNaša škola pripravuje pre budúcich študentov gymnázia a SOŠ možnosť získať štipendium na študijný pobyt v zahraničí – v anglicky hovoriacich školách. Škola uhradí vybranému študentovi náklady spojené so štúdiom a pobytom na zahraničnej škole obdobného typu po dobu jedného roka. Po návrate môže náš študent plynulo pokračovať v ďalšom ročníku našej školy. O štipendium sa môžu uchádzať študenti kvinty osemročného gymnaziálneho štúdia a starší a študenti druhého ročníka štvorročného štúdia a starší ostatných odborov na našej strednej škole. Výberová komisia bude posudzovať dosiahnuté študijné výsledky uchádzačov a hodnotiť ich osobnostné schopnosti.

 • Citatelska gramotnostPodľa dnešnej správy od štátnej školskej inšpekcie zameranej na čitateľskú gramotnosť žiakov končiacich ročníkov gymnázií, dosiahli študenti nášho Gymnázia sv. Jána Bosca v Novej Dubnici lepšie výsledky ako je krajský aj celoslovenský priemer najmä v oblasti integrácie a interpretácie myšlienok a taktiež vo vyhľadávaní implicitných informácií. Tieto výsledky nás utvrdzujú v tom, že naši pedagógovia kvalitne pripravujú našich študentov a to práve v zmysle nášho smerovania, ktoré chce vychovávať mladých ľudí, ktorí majú nie len vedomosti, ale vedia ich povýšiť aj na „múdrosť“. Výsledok 72,22% pri integrácii a interpretácii myšlienok v porovnaní s celoslovenským priemerom 60,99% je pozitívnym hodnotením prístupu našich pedagógov k práci so žiakmi ako osobnosťami a s preberaným učivom nielen na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj na všetkých ostatných vyučovacích hodinách. 
  Maturantov nech tieto výsledky povzbudia a prajeme im, aby tieto zručnosti náležite zužitkovali pri ústnej časti maturitných skúšok. Vyučujúcim našej školy nech sú tieto výsledky vyjadrením vďaky za ich doterajšiu prácu.

 • v dňoch 14.-16.03.2017 prebehne v Gymnáziu sv. Jána Bosca a SOŠ sv. Jána Bosca písomná maturitná skúška – EČ a PFIČ. V súvislosti s plynulým a pokojným priebehom MS riaditeľ školy upravuje organizáciu vyučovania nasledovne:

  UT 14.03.´17 (SJL) – Riaditeľské voľno pre triedy: Sexta; Septima; III. AG; I. ATLIII. ATL. Ostatné triedy sa vyučujú podľa platného rozvrhu hodín.

 • Tradicny fasiangovy rodicovský plesSpojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici a Združenie rodičov pri Spojenej škole sv. Jána Bosca srdečne pozývajú rodičov, priaznivcov, absolventov a všetku "zábavy chtivú" verejnosť na Tradičný fašiangový rodičovský ples - jediný v meste Nová Dubnica - ktorý sa uskutoční v piatok 27.01.2017 v priestoroch Spojenej školy sv. Jána Bosca. Cena vstupenky je 15,-€ za pár. Do tanca hrá hudobná skupina GAMA. O občerstvenie je postarané (nápoje, kapustnica...). Čaká na vás bohatá tombola. Termín nahlásenia a zakúpenia vstupeniek je do 26.01.2017 u triednych vyučujúcich, a na sekretariáte školy. Vstupenky sú zlosované v tombole.

Prezentáciu našej školy natočili študenti triedy Septima 2013/14

Video s názvom "Kým nezažiješ, nepochopíš" zvíťazilo v Študentskom bláznivom týždni 2013!

                                              

                         

Reportáž - prepadovka na imatrikuláciách 2013

 

MÚDROSŤ

Múdrosť, to nie sú iba vedomosti naučené z kníh. V našej škole spájame vedomosti s formovaním osobnosti žiaka. Naviac, zameriavame sa aj na rozvíjanie kompetencií študentov potrebných pre prax ... inými slovami - vedieme ich k samostatnosti a k spájaniu teórie s reálnym životom, aby sa naši absolventi, takpovediac, "vedeli v živote obracať".

MRAVNOSŤ

Mravnosť si väčšina ľudí spája len so správaním alebo možno s obliekaním. Avšak je to aj o tom, ako pristupujeme k svetu okolo nás a ako sa staviame k úlohám, ktoré sú pred nami a problémom, ktoré musíme riešiť.

LÁSKA

Láska v motte cirkevnej školy určite evokuje jej smerovanie ku každodennému napĺňaniu Božej lásky. V našej škole má veľa podôb a úrovní - usilovne budujeme vzťahy medzi vyučujúcimi a študentmi, ako aj v kolektívoch triedy, v čase vyučovania aj mimo školy. To, v čom je naša škola iná, je jej atmosféra porozumenia a lásky k blížnemu.

Kým nezažiješ, nepochopíš!

Kontakt

 • Gymnázium sv. Jána Bosca ako org. zl. Spojenej školy sv. Jána Bosca
  Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica
 • +421 42 4432383
  +421 42 2028923

Novinky