NOVINKY

 • v dňoch 14.-16.03.2017 prebehne v Gymnáziu sv. Jána Bosca a SOŠ sv. Jána Bosca písomná maturitná skúška – EČ a PFIČ. V súvislosti s plynulým a pokojným priebehom MS riaditeľ školy upravuje organizáciu vyučovania nasledovne:

  UT 14.03.´17 (SJL) – Riaditeľské voľno pre triedy: Sexta; Septima; III. AG; I. ATLIII. ATL. Ostatné triedy sa vyučujú podľa platného rozvrhu hodín.

  ST 15.03.´17 (CJ) – Riaditeľské voľno pre triedy: PrímaKvinta; I. AGII. AG. Triedy SOŠ TL majú v tento deň technické blokové vyučovanie. Triedy gymnázia sa vyučujú podľa modifikovaného rozvrhu hodín.

 • Lyziarsky vycvikAj v aktuálnom školskom roku poriadme Lyžiarsky výchovno - výcvikový kurz (LVVK)  pre žiakov tried Sekunda & Kvinta & I. AG a I. ATL Gymnázia sv. Jána Bosca a SOŠ sv. Jána Bosca. LVVK sa uskutoční v dňoch 12.02. - 17.02.2017 na Donovaloch. Viac informácii v propozíciach LVVK.

   

   

   

  PROPOZÍCIE LVVK

  Termín: 12.02.2017 - 17.02.2017

  Miesto: Donovaly - Hotel Vesel

  Vedúca kurzu: Mgr. Eva HANULIAKOVÁ

  Inštrukturi: Mgr. Iveta MACHCINÍKOVÁ, PaedDr. Mgr. Marek MICHALENKO SDB

  Zraz: 13:00 v Trenčianskej Teplej

 • Polrocne prazdninyPolročné prázdniny budú 03. februára 2017 (piatok). Nástup do školy je 06. februára 2017 (pondelok).

 • Vystupenie kuzelnika a iluzionistuVedeli ste, že don Bosco - patrón našej školy (svätý komediant, Boží kaukliar, akrobat, kúzelník, spisovateľ, divadelník, no najmä Boží muž viery a dôvery, otec opustených…) už v jedenástich rokoch robil kaukliarske kúsky, salto mortale, chodil na rukách, skákal, tancoval na lane…? Každé sviatočné popoludnie sa konalo predstavenie. V Becchi je lúka s niekoľkými stromami. Stála tam aj silná zimná hruška. O túto hrušku priviazal lano, natiahol ho a…

  Aj preto v deň polročnej klasifikácie - 31. januára 2017 (utorok) sme pre všetkých žiakov školy - ako odmenu za ich polročnú školskú prácu zabezpečili vystúpenie profesionálneho kúzelníkailuzionistu Petra Šestáka, ktorý ponúkne show plnú kúziel, ilúzií a interaktívnej zábavy. Veríme, že jeho milé, veselé a zároveň tajomné vystúpenie sa bude páčiť (a splní všetky očakávania) a už teraz sa všetci naňho tešíme...

 • DonBoscoDayAj v tomto roku bude mať posledný deň vyučovania v 1. polroku slávnostný nádych. Prebehne už tradičný DonBoscoDay. Do školy prichádzame ako zvyčajne na 1. vyučovaciu hodinu. O 07:45 sa pod vedením TU sa presunenieme do farského kostola sv. Jozefa Robotníka v Novej Dubnici, kde bude o 08:00 hod. Slávnostná svätá omša. Po jej skončení - teda cca o 08:45 hod. začne Akadémia k patrónovi školy - Sv. Jánovi Boscovi. Po jej skončení sa presúvame do priestorov školy. O 10:00 pokračujeme v aktivite DonBoscoDay, tentokrát programom v kine Panorex, do kt. sa presuneniete opäť s TU. Po skončení vystúpenia ideme do školy, kde vám v triedach učitelia rozdajú výpisy z klasifikácie. V dnešný deň končíme o 12:00.

 • Saleziansky tutoringDon Marek MICHALENKO SDB, duchovný správca školy oznamuje všetkým žiakom gymnázia, že aj v roku 2017 bude pokračovať v saleziánskom duchovnom tutoringu. Spravidla každú stredu a piatok počas 3. - 4. vyuč. hodiny v kabinete výchovného poradenstva môžu žiaci navštíviť duchovného správcu školy. V tomto čase je možné viesť individuálne duchovné rozhovory, duchovné sprevádzanie, poradenstvo v oblasti duchovného života. Bude tiež možné pristúpiť ku sviatosti zmierenia. Po dohode je možné aj stretnutie v inom termíne.

 • Duchovna obnovaV utorok 17.01.2017 sa uskutoční Duchovná obnova žiakov našej školy - trieda Septima, III. AG, III. ATL, IV. AG a IV. ATL. Duchovná obnova prebehne v Saleziánskom oratóriu v Novej Dubnici. Po skončení 1. vyuč. hod. sa žiaci tried Septima, III. AG a III. ATL spolu s TU (DAN & ASC) presunú do oratka. Počas 2. a 3. vyuč. hodiny budú prebiehať tématické aktivity žiakov pod vedením dona Mareka. Po skončení 3. vyuč. hod. sa žiaci tried IV. AG a IV. ATL spolu s TU (WIN) presunú do oratka. Počas 4. vyuč. hodiny budú žiaci sláviť spoločnú sv. omšu. Po skončení sv. omše duchovná obnova končí pre rannú skupinu a žiaci sa presunú pod vedením TU do školy, kde pokračujú vo vyučovaní podľa riadneho rozvrhu hodín. Skupina obedná pokračuje v tematických aktivitách duchovnej obnovy. Po ich ukončení sa žiaci se presunú spolu s TU do školy a ďalej pokračujú podľa platného rozvrhu hodín pre tento deň.

 • Tradicny fasiangovy rodicovský plesSpojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici a Združenie rodičov pri Spojenej škole sv. Jána Bosca srdečne pozývajú rodičov, priaznivcov, absolventov a všetku "zábavy chtivú" verejnosť na Tradičný fašiangový rodičovský ples - jediný v meste Nová Dubnica - ktorý sa uskutoční v piatok 27.01.2017 v priestoroch Spojenej školy sv. Jána Bosca. Cena vstupenky je 15,-€ za pár. Do tanca hrá hudobná skupina GAMA. O občerstvenie je postarané (nápoje, kapustnica...). Čaká na vás bohatá tombola. Termín nahlásenia a zakúpenia vstupeniek je do 26.01.2017 u triednych vyučujúcich, a na sekretariáte školy. Vstupenky sú zlosované v tombole.

 • Triedne rodicovske stretnutia Oznamujeme rodičom žiakov školy, že utorok - 17.01.2017 - v čase od 15:30 do 17:00 sa uskutočnia pedagogické konzultácie a triedne stretnutia rodičov s TU. 

 • Trojkralova posviacka skoly V stredu 11.01.2017 v čase od 09:00 hod. duchovný správca školy - don Marek, ako každoročne posvätí priestory našej školy.

Prezentáciu našej školy natočili študenti triedy Septima 2013/14

Video s názvom "Kým nezažiješ, nepochopíš" zvíťazilo v Študentskom bláznivom týždni 2013!

                                              

                         

Reportáž - prepadovka na imatrikuláciách 2013

 

MÚDROSŤ

Múdrosť, to nie sú iba vedomosti naučené z kníh. V našej škole spájame vedomosti s formovaním osobnosti žiaka. Naviac, zameriavame sa aj na rozvíjanie kompetencií študentov potrebných pre prax ... inými slovami - vedieme ich k samostatnosti a k spájaniu teórie s reálnym životom, aby sa naši absolventi, takpovediac, "vedeli v živote obracať".

MRAVNOSŤ

Mravnosť si väčšina ľudí spája len so správaním alebo možno s obliekaním. Avšak je to aj o tom, ako pristupujeme k svetu okolo nás a ako sa staviame k úlohám, ktoré sú pred nami a problémom, ktoré musíme riešiť.

LÁSKA

Láska v motte cirkevnej školy určite evokuje jej smerovanie ku každodennému napĺňaniu Božej lásky. V našej škole má veľa podôb a úrovní - usilovne budujeme vzťahy medzi vyučujúcimi a študentmi, ako aj v kolektívoch triedy, v čase vyučovania aj mimo školy. To, v čom je naša škola iná, je jej atmosféra porozumenia a lásky k blížnemu.

Kým nezažiješ, nepochopíš!

Kontakt

 • Gymnázium sv. Jána Bosca ako org. zl. Spojenej školy sv. Jána Bosca
  Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica
 • +421 42 4432383
  +421 42 2028923

Novinky